Zdrowych, ciepłych, radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz nadziei, która nie gaśnie, kiedy
marzenia wydają się być odległe.
życzy Dyrektor Anna Curyło – Rzepka
i Pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Olkuszu