Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Dlatego też apeluję do Państwa, by w obliczu aktualnej sytuacji epidemiologicznej zachować rozsądek i opanowanie. Panika i chaos nie są w żaden sposób pożądane. Kluczową dla nas informacją jest to, że od dnia 30 stycznia 2020 roku (tj. od pierwszego przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2) do dnia 12 marca 2020 r., godz. 11:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19. Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć szkolnych. Od najbliższego poniedziałku tj. 16 marca do dnia 25 marca 2020 r. szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski będą zamknięte. Uczniom w tym czasie zalecamy pozostanie w domu i unikanie dużych skupisk ludzi.

Od 12 marca do 25 marca 2020 roku w całym województwie zawieszona jest działalność dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, centrów i klubów integracji społecznej, placówek wsparcia dziennego oraz warsztatów terapii zajęciowej. Urząd Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz powiatowe jednostki organizacyjne są czynne tak jak dotychczas, a poszczególne Wydziały Starostwa funkcjonują w normalnych godzinach urzędowania.

Mając jednak na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa proszę wszystkich Mieszkańców o ograniczenie składanych wniosków i podań do tych najpilniejszych. Zachęcam do załatwiania większości spraw, które nie wymagają bezpośredniej wizyty w urzędzie, poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem platform elektronicznych. Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów oraz dostęp do platform są opublikowane na stronie internetowej www.sp.olkusz.pl.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że służby powiatowe i medyczne są przygotowane do działań na wypadek pojawienia się pacjentów zarażonych koronawirusem. Pozostaję w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu i administracją rządową. Proszę nie opierać swojej wiedzy na temat koronawirusa na nierzetelnych źródłach oraz nie wierzyć plotkom i insynuacjom. Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Dlatego też apeluję do Państwa, by w obliczu aktualnej sytuacji epidemiologicznej zachować rozsądek i opanowanie. Panika i chaos nie są w żaden sposób pożądane. Kluczową dla nas informacją jest to, że od dnia 30 stycznia 2020 roku (tj. od pierwszego przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2) do dnia 12 marca 2020 r., godz. 11:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19. Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.

PAMIĘTAJ:
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Często myj ręce
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 1 – 1,5 m
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Unikaj dużych skupisk ludzi

W razie jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności i zmiany aktualnej sytuacji będę z Państwem w kontakcie.