fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

fundusze 2019