fundusze 2019

Uchwała nr 357/43/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 04.09.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

Uchwała-ws.-rozstrzygnięcia-konkursu-Aktywność-moją-szansą na zarząd_2

fundusze 2019