fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2019”.

Załącznik nr 1 – formularz ofetowy_prawo jazdy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych

Zapytanie ofertowe_prawo jazdy kat.B

Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia……prawo jazdy

fundusze 2019