fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 26 osób w ramach projektu „Aktywni razem” w dniach 26,27,28 lipca 2019 roku.

fundusze 2019