W ramach obchodów inicjatywy ” Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami – Żyjemy pod tym samym niebem” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu ogłasza konkurs na zaprojektowanie ulotki informacyjnej i jednocześnie promującej ”
Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób z niepełnosprawnościami przejawiających chęć udziału w tej inicjatywie. Prace konkursowe muszą być wykonane w formie ulotki na dwóch stronach formatu A5 i podejmować tematykę niepełnosprawności poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza tolerancji i życzliwości.

REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ PROMUJĄCĄ

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU