fundusze 2019

Trwa nabór do projektu „Aktywni razem” w terminie od 1.01.2019r do 28.02.2019r osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, korzystających z form pieczy zastępczej, osób niepracujących opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

fundusze 2019