fundusze

Informacja o wyborze oferty dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i asertywności. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku dla 4 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 września 2018 roku.

Informacja o wyborze oferty_trening wrzesień_2018

fundusze