fundusze

Uchwała nr 354/34/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22.08.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

Uchwała-ws.-rozstrzygnięcia-konkursu-Aktywność-moją-szansą na zarząd_2

fundusze