Informujemy, że w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” Powiat Olkuski otrzymał dodatkowo 120 000 zł ze środków PFRON na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej mogą składać wnioski do 31 sierpnia 2018r.

Wnioski dostępne na stronie internetowej PCPR. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w PCPR Olkusz pokój nr 14 lub telefonicznie 032 643 39 41 wew. 18.

Informacja PFRON