fundusze

Informacja o wyborze oferty dla zadania: Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i asertywności. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku dla 11 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 06,07,08 lipca 2018 roku.

Informacja o wyborze oferty_trener_06,07,08.07.2018

fundusze