Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w miesiącu czerwcu spotkania grupy wsparcia odbędą się w następujących dniach:

• Spotkanie grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych odbędzie się w dniu 21 czerwca w godz. 15.00 – 17.00,
• spotkanie grupy wsparcia dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych odbędzie się w dniu 7 czerwca w godz. 15.00 – 17.00,
• natomiast spotkanie grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych w dniu 15 czerwca w godz. 9.00 – 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
PCPR w Olkuszu