fundusze

Informacja o wyborze wykonawcy: Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji i mediacji. Zapoznanie się z emocjami i radzenie sobie ze stresem dla 10 uczestników projektu „Aktywność moją szansą”
w terminie 08,09,10 czerwca 2018 roku.
Informacja o wyborze oferty_trener 08-10.06.2018

fundusze