fundusze

Informacja o unieważnieniu postępowania dotycząca zapytania ofertowego dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji i mediacji, zapoznanie się z emocjami i radzenie sobie ze stresem dla 10 uczestników projektu „Aktywność moją szansą”.

Unieważnienie postępowania

fundusze