fundusze

Na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2018 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Załącznik nr 5 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

Zapytanie ofertowe_identyfikacja indywidualnych potrzeb

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 wzór umowy_indywidualne diagnozy potrzeb_2017

Załacznik nr 4 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych

fundusze