Przypominamy o trwającym naborze do GRUPY TERAPEUTYCZNEJ DDA i DDD.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!
Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza w styczniu 2018. Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Spotkania odbywać się będą w soboty w godz. 12.00-15.00
Miejsce: Olkusz ul.ul.Szpitalna 9 (tj.budynek gdzie odbywają się mitingi AA, znajduje się Klub Abstynenta).

Grupę poprowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pani Monika Wróbel
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 730-800-775.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny.