fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017”

informacja o wyborze oferty k.komputerowy

fundusze