fundusze

„Organizacja i przeprowadzenie kursu językowego dla uczestniczki projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”.
Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zaytanie ofertowe_kurs j. angielskiego na stronę www

Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

fundusze