fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i zarządzania budżetem domowym dla 17 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23,24 września 2017 roku.”
Informacja o wyborze oferty_trener_23,24.09.2017

fundusze