fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moją szansa” w 2017 roku”.

Informacja o wyborze oferty_rehabilitacja

fundusze