fundusze

dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem dla 23 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 lipca 2017 roku.”

Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy

Zapytanie ofertowe_trening kompetencji społecznych_poczucie własnej wartości i stres

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.trening

Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.trening

fundusze