Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moja szansą””.
USŁUGI REHABILITACYJNE – INFORMACJA O WYBORZE