Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych w zakresie asertywności dla uczestników projektu „Aktywność moja szansą””. w dniach 23-25.09.2016

ASERTYWNOŚĆ-INFORMACJA O WYBORZE