Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. Trening kompetencji społecznych w zakresie asertywności dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23-25 wrzesień 2016  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe trening 23-25.09.2016
2. Załączniki do zapytania 23-25.09.2016.