Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje o wyborze oferty na usługę pn. „Usługa psychologiczna obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „Aktywność moja szansą” ”. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Informacja o wyborze oferty.