Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje o wyborze oferty na usługę pn. „Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji dla uczestników projektu „Aktywność moja szansą”” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Trening odbędzie się 29-31.07.2016r.

1. Informacja o wyborze oferty z dnia 15-07-2016.