Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi z zakresu:

PDFporadnictwa prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej PCPR w Olkuszu

PDFprowadzenia warsztatów doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach poradnictwa specjalistycznego w Puncie Interwencji Kryzysowej PCPR w Olkuszu

PDFporadnictwa psychologicznego dla dzieci w Punkcie Interwencji Kryzysowej PCPR w Olkuszu.

PDFporadnictwa psychologicznego dla osób dorosłych w Punkcie Interwencji Kryzysowej PCPR w Olkuszu.