Starosta Olkuski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu we współpracy ze Stowarzyszeniem Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu zapraszają w dniu 5 maja 2015 r. na obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu pn. „Razem Godnie i Szczęśliwie – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski – Powiat Chrzanowski 2015”: przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.