Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. ,, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd ‘’ w 2015r. – Uchwała nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. Z treścią tego dokumentu można się zapoznać się pod adresem www.pfron.org.pl .

    Pragniemy Państwa również poinformować, że Fundusz będzie przyjmował od samorządów powiatowych do 20.02.2015r. Wystąpienia o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku. Został również wyznaczony termin podpisania aneksu do umowy pomiędzy Realizatorem programu i PFRON w sprawie realizacji programu do 13.03.2015r.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że od dnia 10.03.2015r. przyjmowane są wnioski w ramach realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ”, szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej PCPR pod adresem http://pcpr.olkusz.pl/index.php/aktywny-samorzad-pcpr-olkusz/aktywny-samorzad-2015 .