Ja chcę do domu…
Zobaczyłem na ulicy zmarzniętą dziewczynkę.
Drżała w lichutkiej sukience,
Z nikłą nadzieją na przyzwoity posiłek.
Z gniewem powiedziałem do Boga:
„Dlaczego na to zezwoliłeś?
Dlaczego nic nie robisz w tej sprawie?”
Przez moment Bóg nie odpowiedział nic.
Tamtej nocy odpowiedział zupełnie niespodziewanie:
„Z całą pewnością zrobiłem coś w tej sprawie.
Stworzyłem Ciebie”.

Autor nieznany

  • Każde dziecko ma prawo do edukacji, zdrowia, opieki medycznej i prawo do tożsamości.
  • Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą, i prawo do równego traktowania.
  • Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją.
  • Każde dziecko ma prawo do szacunku i miłości. Ma prawo być szczęśliwym i radosnym, mieć zdrowe dzieciństwo.
  • Każde dziecko ma prawo do mamy i taty, brata i siostry – po prostu do RODZINY.

 

 

Nie każde dziecko ma to szczęście, aby wzrastać w zdrowej, dobrze funkcjonującej, własnej rodzinie. Niestety, z uwagi na niewydolność opiekuńczo – wychowawczą rodziców, zaniedbania, alkoholizm rodziców, a nawet okrutną przemoc z ich strony, wiele dzieci nadal trafia do domów dziecka czy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dzieci te, i tak skrzywdzone przez los, ponoszą podwójną karę: zmienia się cały ich świat: zostają zabrane w nowe miejsce, nie mają poczucia przynależności do żadnej grupy, tracą swoją dotychczasową rodzinę – nawet tę złą, znajomych, przyjaciół. Na zebranie w szkołach czy do lekarza chodzi z nimi mający akurat dyżur wychowawca z placówki. Dzieci te przeważnie pragną jednego: chcą, aby ktoś się szczerze o nie troszczył, aby wstawał do nich, gdy są chore, przytulał je, gdy są smutne, pytał, jak minął dzień, co w szkole, martwił się, gdy spóźniają się do domu, a nawet krzyczał z troski o nich. One wszystkie pragną RODZINY i nieważne, czy będzie nią mama i tata, czy ciocia i wujek. Nieważne, jak będą się do nich zwracać; ważne, żeby ktoś taki PO PROSTU BYŁ. Naprzeciw tym oczekiwaniom corocznie wychodzą pracownicy PCPR
w Olkuszu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zapraszając osoby otwarte na niesienie pomocy, do tworzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których szczęście i miłość może znaleźć wiele dzieci.
Na chwilę obecną na terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje 96 rodzin zastępczych, wśród których działają zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Łącznie
w rodzinach zastępczych przebywa 135 dzieci. Choć osób niosących pomoc dzieciom jest wiele, nadal jest to niewystarczające, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Nadal też wiele dzieci czeka na szczęśliwy dom.

Osoby o otwartym sercu, z potrzebą niesienia pomocy Tym najmniejszym, skrzywdzonym, nieszczęśliwym zapraszamy do kontaktu z:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
ul. Piłsudskiego 21,
tel. 32 6433941 wew. 21, lub 32 6413292 wew. 21
adres e-mail: pcprolkusz@wp.pl