ZESPÓŁ DS. POMOCY SPOŁECZNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W OLKUSZU

ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz

III piętro, pokój nr 52

tel: (32) 643-39-41 wew.20

Kierownik Zespołu ds. Pomocy Społecznej – mgr Gabriela Zielińska

Specjalista Pracy Socjalnej – mgr Monika Barczyk

III piętro, pokój nr 50

tel: (32) 643-39-41 wew.21

Pomoc Administracyjno-biurowa – Karolina Sapiechowska

Aspirant Pracy socjalnej – mgr Aneta Rachwał

Pracownik Socjalny – mgr Ewelina Gołębiowska Banasik

GODZINY URZĘDOWANIA

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 16.30
WTOREK – PIĄTEK 7.00 – 15.00