Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka organizując dla nich pomoc wolontariuszy. Jest to głównie pomoc w nauce umieszczonych w rodzinach dzieci – nieodpłatne korepetycje.

Jeśli jesteś zainteresowany świadczyć pomoc na rzecz innych w formie wolontariatu – zgłoś się do Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu, III p. pok. 45.