placeholder2

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych pn. „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej” w ramach projektu „Aktywni razem”. Zapytanie ofertowe_trening_rozwijanie inteligencji emocjonalnej_2_termin Załącznik nr 3 […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych pn. „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej” w ramach projektu „Aktywni razem”. Informacja o unieważnieniu postępowania_trening 15,16,17.11.2019

Czytaj więcej →
placeholder2

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych pn. „Zarządzanie finansami osobistymi i budżetem domowym” w ramach projektu „Aktywni razem”. Informacja o unieważnieniu postępowania_trening 22,23,24.11.2019

Czytaj więcej →
placeholder2

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych pn. „Zarządzanie finansami osobistymi i budżetem domowym” w ramach projektu „Aktywni razem”. Zapytanie ofertowe_trening_zarządzanie finansami Załącznik […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych pn. „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej” w ramach projektu „Aktywni razem”. Zapytanie ofertowe_trening_rozwijanie inteligencji emocjonalnej Załącznik nr 1 […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII). […]

Czytaj więcej →