placeholder2

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2019 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w […]

Czytaj więcej →

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w miesiącu lutym 2019 roku spotkania grupy wsparcia odbędą się w następujących dniach: Spotkanie grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych odbędzie […]

Czytaj więcej →