Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu realizuje
„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Realizacja programu odbywa się w systemie otwartym. Istnieje możliwość wprowadzenia nowych uczestników w trakcie realizacji programu. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

  • Nauki umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.
  • Uświadomienia sprawcy, czym jest przemoc.
  • Uzyskania przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich.
  • Opracowania „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy.
  • Nabyciu nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez użycia agresji.
  • Nauki umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do:

  1. Osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  2. Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. Osób, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
  4. Osoby, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny::

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
ul. Piłsudskiego 21
32-300 Olkusz
tel. 32/643-39-41, 641-32-92 w. 13
pokój 21 – Koordynator Projektu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE w 2020r.

 

MIESIĄC DANE KONTAKTOWE DATA SPOTKANIA CZAS TRWANIA
LUTY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 21

32-300 Olkusz

Koordynator programu:

Marta Statuch

tel. 6433941, 6413292

wew. 13

05.02.2020r. 15:30 – 18:30
12.02.2020r.

19.02.2020r.

26.02.2020r.

15:00 – 18:00
MARZEC 04.03.2020r.

11.03.2020r.

18.03.2020r.

25.03.2020r.

15:00 – 18:00
KWIECIEŃ 01.04.2020r.

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

29.04.2020r.

15:00 – 18:00
MAJ 06.05.2020r.

13.05.2020r.

20.05.2020r.

27.05.2020r.

15:00 – 18:00
CZERWIEC 03.06.2020r.

10.06.2020r.

17.06.2020r.

15:00 – 18:00