KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WARSZTATY ROZWOJOWE ONLINE

Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu szkoleniowego online „Młodzi sprawni językowo”. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-32 lata zamieszkałe w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz wzmocnić kompetencje komputerowe i miękkie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się online.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu.

https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób:

  • z niepełnosprawnością wzroku
  • w wieku 14-32 lata
  • zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców

Uczestnicy projektu odbędą:

  • 15-tygodniowy kurs języka angielskiego lub zajęcia indywidualne w mniejszym wymiarze godzin
  • warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie (1xm-c)
  • wstępne szkolenie i wsparcie informatyczne