Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w miesiącu październiku spotkania grupy wsparcia odbędą się
w następujących dniach:

  • Spotkanie grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych odbędzie się w dniu 25 października w godz. 15.00 – 17.00,
  • spotkanie grupy wsparcia dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych odbędzie się w dniu 11 października w godz. 15.00 – 17.00,
  • natomiast spotkanie grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych w dniu 19 października w godz. 9.00 – 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

PCPR w Olkuszu