Dotycz: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „organizację i przeprowadzenie kursu obsługi komputera dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą””. Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj wiecej →

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU, 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21 poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej. Praca na rzecz uczestników projektu „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany  w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. 1. Wymagania: – wykształcenie : min. średnie – dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej, – doświadczenie zawodowe: […]

Czytaj wiecej →

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ogłoszenie o konkursie-12.10.2016 r. Projekt uchwały ZP Konkurs EFS-2016

Czytaj wiecej →

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego […]

Czytaj wiecej →