Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie o konkursie Kursy 2017-1

Czytaj wiecej →

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego […]

Czytaj wiecej →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.” Informacja o wyborze oferty

Czytaj wiecej →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.” Informacja z otwarcia ofert

Czytaj wiecej →