Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 26 osób w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w 14,15,16 lipca 2017 roku”

Read More →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem dla 23 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 lipca 2017 roku.”

Read More →

Dla zadania pn.: „Usługa psychologiczna obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „Aktywność moją szansą”.

Read More →

dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem dla 23 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 lipca 2017 roku.”

Read More →

dla zadania pn.: „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 26 osób w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 lipca 2017 roku”

Read More →