Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę […]

Czytaj więcej →

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w miesiącu październiku 2019 roku spotkania grupy wsparcia odbędą się w następujących dniach: Spotkanie grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych odbędzie […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2019 roku” Informacja o wyborze oferty rehabilitacja

Czytaj więcej →