Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25.02.2016 rok, zaprosił samorządy powiatowe do udział w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Samorząd Powiatu Olkuskiego wyraził wolę przystąpienia do tego programu. informacja PWRMR 2017 r

Czytaj wiecej →

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ogłasza nabór do udziału w projekcie „Aktywność moją szansą” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest […]

Czytaj wiecej →
bo106-xl

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu Olkuskiego gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej, dlatego też, niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane […]

Czytaj wiecej →