Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23,24,25 czerwca 2017 roku.” Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy.trening Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.trening Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.trening Zapytanie ofertowe_trening kompetencji społecznych

Read More →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 19,20,21 maj 2017 roku.” Informacja o wyborze oferty_trener

Read More →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 27 osób w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 19,20,21 maj 2017 roku” Informacja o wyborze oferty_hotel

Read More →

„Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 19,20,21 maj 2017 roku.” Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy.trening Zapytanie ofertowe_trening kompetencji społecznych Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.trening Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.trening

Read More →