Zarząd Powiatu w Olkuszu – ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert

Czytaj więcej →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moją szansa” w 2017 roku”.

Czytaj więcej →

dla zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą”.”

Czytaj więcej →

dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i zarządzania budżetem domowym dla 17 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23,24 września 2017 roku.”

Czytaj więcej →

Uchwała nr 301/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszuz dnia 09.08.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Czytaj więcej →

Na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w  2017 roku.”

Czytaj więcej →