bo106-xl

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu Olkuskiego gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej, dlatego też, niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane […]

Czytaj wiecej →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „ Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą” ” Informacja z wyboru oferty podjazd i drzwi

Czytaj wiecej →

Uchwała nr 433/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9.11.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, […]

Czytaj wiecej →

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY na robotę budowlaną o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego […]

Czytaj wiecej →