W ramach projektu „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 […]

Czytaj więcej →

Również we wrześniu bieżącego roku 17 osób, uczestników projektu „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej →

W dniu 30 września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizowało wyjazdowe szkolenie do Rabki. Szkolenie pod nazwą „Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka”

Czytaj więcej →
placeholder2

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017”

Czytaj więcej →
placeholder2

„Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”.

Czytaj więcej →