DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU OLKUSKIEGO 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU
ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz
tel: (32) 641-32-92, tel/fax: (32) 643-39-41
email: pcprolkusz@wp.pl
NIP: 637-184-71-65
REGON: 357009728
Adres skrytki ePUAP (do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych):
/PCPROlkusz/skrytka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
ul. Aleja-1000 lecia 15 C
32-300 Olkusz
tel. 32 611 00 11
tel./fax. 32 641 32 12
e-mail: opsolkusz@poczta.onet.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu
ul. Skalska 20
32-340 Wolbrom
tel. 32 644 10 75
fax. 32 644 10 75
e-mail: mops1@wysokiemazowieckie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
ul. Wojska Polskiego 3
32-332 Bukowno
tel. 32 642 12 30 lub 32 642 11 41
e-mail: sekretariat@mopsbukowno.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
ul. Główna 46
32-329 Bolesław
tel. 32 642 40 34 lub 32 620 001 26
e-mail: gops@gminaboleslaw.pl
Adresy skrytek ePUAP (do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych):
/gopsboleslaw2/skrytka
/gopsboleslaw2/SkrytkaESP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu
ul. Leśna 4
32-353 Trzyciąż
tel. 12 389 40 01 wew. 18, 35
fax 12 389 49 34
e-mail: gops.trzyciaz@interia.pl

Centrum Usług Społecznych w Kluczach
ul. Zawierciańska 16
32-310 Klucze
tel. 32 642 84 67 lub 32 642 94 01
fax 32 642 93 07
e-mail: ops@gmina-klucze.pl
Adresy skrytki ePUAP (do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych):
/opsklucze/skrytka

Zobacz, jakie masz możliwości. Sprawdź, kto może Ci udzielić informacji czy pomocy. Zadzwoń po poradę i wsparcie.

Telefony alarmowe:

112 – NUMER TEN JEST JEDNOLITYM NUMEREM ALARMOWYM OBOWIĄZUJĄCYM NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Straż Miejska – 986
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
Pogotowie komunikacyjne – 995

116 111 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie trzeba podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc
w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym
i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.

800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15 do 20. Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

801 12 00 02 – „NIEBIESKA LINIA” OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.niebieskalinia.org/

801 19 99 90 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA.

Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla:

  • osób uzależnionych od narkotyków
  • osób okazjonalnie używających narkotyków
  • rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków
  • pedagogów, nauczycieli, wychowawców
  • wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl

801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.uzaleznieniabehawioralne.pl

801-140-068, 800-479-064 – OGÓLNOPOLSKA POMARAŃCZOWA LINIA.

Pomaga rodzicom, których dzieci piją i zażywają inne środki psychoaktywne. Głównym celem jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. (pon. – pt. 10.00 – 19.30).

22 692 82 26 – CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS.

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV i z AIDS, zapraszamy do skorzystania z Telefonu Zaufania HIV/AIDS. Konsultanci czekają na pytania w godzinach 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl

801 24 70 70 – CAŁODOBOWA LINIA WSPARCIA CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH ITAKA – osoby dorosłe.
(22) 654 70 70 LINIA WSPARCIA FUNDACJA ITAKA  – osoby dorosłe

Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek.

Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

116 000 – CAŁODOBOWY, BEZPŁATNY TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA.

Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne).

Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).

Więcej informacji na stronie http://116123.edu.pl/

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Na stronie https://liniawsparcia.pl/ znajduje się informacja o dyżurach oraz lista ośrodków, w których osoby będące w kryzysie psychicznym jak i ich bliscy, znajdą informacje na temat miejsc w ich regionie świadczących specjalistyczną pomoc.

800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: www.naglesami.org.pl 

800 080 222 – Bezpłatna całodobowa infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl