fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Organizacja i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020″.

Zapytanie ofertowe prawo jazdy kat.B
Załącznik nr 1 – formularz ofetowy prawo jazdy
Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia prawo jazdy
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych

fundusze 2019