fundusze

Informacja o wyborze oferty dla zadania pn. Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2018.

Informacja o wyborze oferty_rehabilitacja

fundusze