fundusze

Zapytania ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w  2017 roku.”

Zapytanie ofertowe_rehabilitacja

Załącznik_nr 1_formularz ofertowy_rehabilitacja

Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.rehabilitacja

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.rehabilitacja

fundusze